Metoda​ ​časovania​ ​svetla​ ​v​ ​indoor​ ​podmienkach​ ​:​ ​Menej​ ​je​ ​viac/učme​ ​sa​ ​do​ ​prírody.

Vegetatívny​ ​plán:

Táto metóda je veľmi jednoduchá: 12 hodín svetla, potom päť a pol hodiny tmy, presne 1 hodina svetla a potom druhé obdobie päť a pol hodiny tmy. Umiestnenie celej hodiny svetla v samom strede 12-hodinovej tmy prerušuje vytváranie citlivých kvetinových hormónov, ktoré by normálne vyvolali kvitnutie tým, že ich zničia. Pestovateľ jednoducho zdvihne rastliny na požadovanú veľkosť pred prepnutím do kvetovej fázy.

Nastavte​ ​časovač​ ​pre​ ​rastovú​ ​fázu:

12​ ​hodín​ ​ ​ ​-​ ​ ​zapnutý

5​ ​½​ ​hodín​ ​-​ ​vypnutý

1​ ​hodina​ ​ ​-​ ​ ​zapnutý

5​ ​½​ ​hodiny​ ​-​ ​vypnutý

Použitím tejto metódy môže byť skrátená rastová fáza o jeden až dva týždne. Pri kratšej fáze rastu dochádza k častejšej a lepšej produkcii. Kvitnutie môže byť tiež skrátené o týždeň alebo dokonca viac pomocou tejto metódy

Pre pacientov, ktorí vyrábajú svoje vlastné liečivo, by sa obrat výroby mohol zvýšiť o 25% alebo dokonca viac pomocou rotácie. Spotreba energie sa môže ešte viac znížiť použitím intenzívneho žiarivkového osvetlenia počas rastu, a celkové úspory spotreby energie by mohli byť cca 50%.

Rastliny, ktoré boli pestované týmto spôsobom sú teraz preplnené kvetinovými hormónmi a sú pripravené vstúpiť do kvetu s menšími provokáciami. Prerušenie tmavého obdobia zničilo dostatok prirodzených stavebných hormónov, ktoré pomáhajú vyjadrovať pohlavie rastliny, a rastlina má tak teraz množstvo nahromadených živín. Spúšťanie rastlín je v podstate len záležitosť eliminácie prerušovaného svetelného obdobia, takže rastliny teraz môžu prechádzať plnou produkciou hormónov, ktoré začínajú kvitnutie.

Kvetový plán:

V súlade so zabezpečením všetkých správnych organických, biologických a environmentálnych potrieb rastliny, by mal byť použitý znižujúci sa program na jeseň, aby sa v plnej miere využil hormonálny prípravok vytvorený počas tohoto programu. Zníženie hodín svetla v prírode spúšťa zrýchlenie produkcie hormónov v rastline, čo na nej robí kvety s rastúcou rýchlosťou a silou.

Harmonogram skracujúceho sa osvetlenia- Plán​ ​skracovania​ ​svetla​ začína rozvrhom rovnomerne rozdeleného svetla, ktorý používa 12 hodín v prvých pár týždňoch na spustenie rastliny do kvetu a potom ďalej znižuje osvetlenie na zvýšenie času tmy o pol hodinu každý týždeň.

Posledný týždeň kvitnutia dodáme rastlinám len deväť hodín svetla, s 15-timi hodinami tmy, čo prinúti rastlinu realizovať konečnú výbušnú hormonálnu tvorbu. To posiela rastlinu do kvitnúceho pretečenia a produkuje živicu ďaleko za hranicami bežných rastlín. Keď sa spoločne používajú Menej​ ​je​ ​viac​ a Plán​ ​skracovania​ ​svetla​, vytvárajú tak zdravšie, prirodzene robustnejšie rastliny. Tieto dôležité -historické botanické techniky sa čoskoro stanú veľmi dôležitými technikami v nasledujúcich rokoch, keďže výskum liečivej konope pokračuje v pokroku.

Pri pohľade na výrobné náklady, organické látky a medicínske potreby možno techniky, ktoré sa momentálne propagujú, považovať za narušené záujmy pestovania zdravých rastlín. Pochopenie vašich rastlín je najlepší spôsob, ako pestovať najlepší liek a hľadanie riešení narastajúcich problémov pri pozorovaní prírody vždy poskytuje správne odpovede.

Nastavte​ ​časovač​ ​pre​ ​kvetovú​ ​fázu:

Prvé dva týždne: 12 hodín svetla a 12 hodín tmy za deň

Tretí týždeň: ďalej skracujte čas svetla o 30 minút každý týždeň

Posledný týždeň: 9hodín svetla a 15 hodín tmy

Alternatívny​ ​rozvrh​ ​kvitnutia

1.​- 2. týždeň kvetu: 11 svetla a potom 13 hodín tma

3. – 4. týždeň kvetu : 10,5 hodiny svetla a potom 13,5 hodiny tma

5. – 6. týždeň : 10 svetla, po ktorom nasleduje 14 hodín tma

7. – 8. Týždeň : 9,5 svetla a potom 14,5 hodiny tma

Posledné týždne kvetu by ste mali byť na 9 hodín svetla a potom 15 hodín tma.

Preložil: Ľ. Guľa

Zdroj: 1