biobizz ph+

Biobizz PH+

8.60 

Vymazať

Biobizz PH+ je organický regulátor pH.

Pre plnohodnotný príjem živín treba rastlinám zaistiť stabilné pH zálievky. BioBizz Bio pH+ je 100% prírodný regulátor pH, ktorý sa používa v rastovej aj kvetovej fáze k zvyšovaniu pH. Organická kyselina nenaruší koreňovej prostredie ani pôdny život. Môže sa pridávať do každej zálievky.

Najskôr sa namieša zálievka z vody a živín. Ak potrebujete zvýšiť pH o 0.1 bodu, pridá sa 0.1 ml BioBizz Bio pH + a počkáte 10 sekúnd. Ak nameraná hodnota nezodpovedá požadovanému rozpätie, proces opakujeme. Hnojivá pridávame až keď je pH zálievky v tomto rozpätí.

Organické pH regulátory sú šetrné k rastline aj životnému prostrediu. Presnú kontrolu pH zálievky zaistí iba špecializované meracie prístroje, pH metre.

S kyselinou pracujte maximálne opatrne, používajte vždy ochranné pomôcky. Nevdychujte výpary, nenechajte kyselinou zašpiniť kožu a ďalšie časti tela. Pri zasiahnutí očí prepláchnite veľkým množstvom vody, okamžite vyhľadajte lekára. Udržujte mimo dosahu detí.