Blueberry Cheesecake

Blueberry Cheesecake – Dawg Star

30.00 80.00 

Vymazať

Blueberry Cheesecake – Dawg Star: víťaz 2012 Dope Cup People’s Choice. Ľudia na festivale Dope Cup 2012 hlasovali a Blueberry Cheesecake bol jasným víťazom. Kmeň bol toho roku šampiónom People’s Choice. Už od prvého šluku pochopíte prečo. Táto odroda vonia a chutí rovnako ako názov napovedá, ale celotelový “buzz” účinok je to, čo vás prinúti vrátiť sa pre ďalšiu dávku. Je neuveriteľne silný a dlho vydrží v priemere na celých 22,8% THC.

BLUEBERRY CHEESECAKE

Rastliny Blueberry Cheesecake rastú rýchlo počas vegetačného obdobia a počas prvých týždňov sa môžu natiahnuť na takmer dvojnásobnú veľkosť. Ak pestujete vo vnútri, trénujte pomocou “low stress” tréningu (eng: LST), aby ste mali jej výšku pod kontrolou. Inak sa najvyššie vetvy s najväčšími púčikmi môžu niekedy tiahnuť aj priamo do svetiel.

Najneskôr do 9. týždňa budú limetovo zelené a ametystové kvety pripravené a pokryté oranžovými piestikmi a aromatickou živicou. Pri správnom ošetrení sa vôňa zintenzívni. Je skutočným potešením otvoriť nádobu s púčikmi Blueberry Cheesecake, nadýchnuť sa a nechať miestnosť naplniť sa jej vôňou. Vaping zosilňuje arómy zalievajúce ústa. Vonkajšie rastliny, ktoré sa prirodzene vyvíjajú, môžu dosiahnuť 3 metre a polievanie ich povzbudí k vyšším výnosom.

 

ENG

Blueberry Cheesecake – Dawg Star: 2012 Dope Cup People’s Choice winner. The people at the 2012 Dope Cup festival voted, and Blueberry Cheesecake was a clear winner. The strain was the People’s Choice champion that year. From the first puff, you’ll understand why. This strain smells and tastes just like the name suggests, but the full-body buzz is what will keep you coming back for more. It’s incredibly strong and long lasting at a full 22.8% of THC on average.

BLUEBERRY CHEESECAKE GROWS BIG AND BEAUTIFUL

Blueberry Cheesecake plants grow quickly during vegetative stage and can stretch to nearly double their size during the first few weeks. If you’re growing inside, top or train using low stress training (LST) to keep the height under control. Otherwise, the tallest branches with the biggest buds can sometimes stretch directly into the lights.

By the 9th week at the latest, the lime green and amethyst flowers will be ready, and coated in orange pistils and aromatic resin. When properly cured, the fragrance intensifies. It’s a real pleasure to open a jar of Blueberry Cheesecake buds, inhale and let its bouquet fill the room. Vaping intensifies the mouth-watering aromas. Outdoor plants that develop naturally can reach 3m and topping will encourage them to produce bigger yields.