Kraken Black Pepper

Kraken Black Pepper – Western Cultured

30.00 60.00 

Vymazať

Ako mýtické morské monštrum severskej legendy sa Kraken vynoril na povrch a zmenil sa na konopnú rastlinu. Kraken Black Pepper – Western Cultured je veľmi špeciálny hybrid pochádzajúci z kmeňov OG Kush, Durban Poison, Hindu Kush a Lemon Thai. S genetikou indicy pochádzajúcou zo strany Kush a genetikou sativy pochádzajúcou zo slávneho Durbanu a Lemon Thai, tento kmeň obsahuje všestrannú genetiku prejavujúcu sa v úžasných príchutiach a stavoch.

Ako naznačuje názov tohto kmeňa, pri zapálení týchto “mythical nugs” možno očakávať pikantné a korenisté príchute. Pri privoňaní kvetov možno zistiť aj drevité a zemité vône. Kraken Black Pepper navodzuje rovnako relaxačné a euforické účinky, ideálne na kempovanie pri posedení pri ohni a rozprávaní príbehov o bájnych stvoreniach mora a pevniny.

Namiesto chápadiel rozvíja Kraken Black Pepper pevné vetvy, aby podporila jej korenisté kvety. Využila vynikajúce rastové vlastnosti zo svojich silných rodičovských kmeňov, ktoré boli v priebehu rokov silne stabilizované. Keď sa fáza kvitnutia končí, terpénový profil bude už dávno známy svojou prítomnosťou. Akonáhle budú púčiky vysušené a ošetrené, vône a chute tejto “šelmy” sa skutočne uvoľnia.

 

ENG

As a mythical sea monster of Norse legend, Kraken emerged to the surface and turned into a cannabis plant. Kraken Black Pepper – Western Cultured is a very special hybrid that derives from OG Kush, Durban Poison, Hindu Kush, and Lemon Thai strains. With the indica genetics hailing from the Kush side, and sativa genetics coming from the famous Durban and Lemon Thai, this strain comprises versatile genetics manifesting in amazing flavours and highs.

As the name of this strain suggests, spicy and peppery flavours can be expected upon setting ablaze those mythical nugs. Woody and earthy fragrances can also be detected when taking a whiff of the flowers. Kraken Black Pepper induces equally relaxing and euphoric effects, perfect for a camping trip when sitting by the bonfire, telling stories about mythical creatures of sea and land.

Instead of tentacles, Kraken Black Pepper develops sturdy branches to support her spicy flowers. She has harnessed great growth characteristics from her robust parent strains, which have each been heavily stabilised over the years. When the flowering phase comes to an end, the terpene profile will already have made its presence well-known. Once buds are dried and cured, the scents and flavours of this beast will truly be unleashed.