Zkittlez OG Auto - Barney´s Farm

Zkittlez OG Auto – Barney´s Farm

27.00 78.00 

Vymazať

Zkittlez OG Auto – Barney´s Farm (English below)

Ovocné príchute kombinované s naším OG boli starostlivo prepracované do niečoho, čo sme v autofloweringu nikdy nepovažovali za možné. ZKITTLEZ OG AUTO ™ je úžasná kombinácia nádhernej genetiky, ktorá poskytuje kozmický, upokojujúci zážitok. Veľa neuveriteľných aróm a predtým, ako to zistíte, budete držať jej vzácne ovocie v rukách.

Len po 70 dňoch rastu Zkittlez OG Auto – Barney´s Farm budete s výkonom tohto majstra autofloweringu nadmieru potešení a spokojní. S týmto kmeňom sa viete dostať do úplne inej zasnenej dimenzie, kvôli jeho obsahu THC a jeho sladkým šťavnatým púčikom  Nezabudnite si nenechať ujsť túto extravaganzu americkej genetiky vo forme autofloweringu.

Pestovanie ZKITTLEZ OG AUTO ™ – vo vnútri môžete očakávať veľkolepé výnosy až do 600g na m2, čo je pre auto veľký výkon. Vonku boli hlásené výnosy až 400g na rastlinu.

(English)

Zkittlez OG Auto – Barney´s Farm

The fruit flavors combined with our OG have been carefully reworked into something we never thought possible in autoflowering. ZKITTLEZ OG AUTO ™ is an amazing combination of wonderful genetics that provides a cosmic, calming experience. Lots of incredible aromas and before you find out, you will be holding her precious fruits in your hands.

Only after 70 days of growth Zkittlez OG Auto – Barney´s Farm will you be extremely pleased and satisfied with the performance of this master of autoflowering. With this strain you can get into a completely different dreamy dimension, due to its THC content and its sweet juicy buds. Don’t forget to miss this extravaganza of American genetics in the form of autoflowering.

Growing ZKITTLEZ OG AUTO ™ – inside you can expect spectacular yields of up to 600g per m2, which is a great performance for a car. Yields of up to 400 g per plant have been reported outdoors.

Genetika: Zkittlez x OG Kush x BF Super Auto #1
Typ: 50% Sativa, 50% Indica
Výnos indoor: až do 600 gr/m²
Výnos outdoor: až do 400g/rastlina
Výška indoor: 100cm
Výška outdoor: 130cm
Kvitnutie: 70-77 dní
Kvitnutie outdoor: September