Bankové údaje

Faktúračna adresa:
Seedstore s.r.o.
Levočská 4
080 01 Prešov
Slovenská republika

Dodacia adresa:
Seedstore s.r.o.
Levočská 109
080 01 Prešov
Slovenská republika

IČO: 46 690 239
DIČ: 2023604484
IČ DPH: SK2023604484

IBAN: SK77 7500 0000 0040 2137 9070
BIC: ČSOB Banka