Čo sú to Kanabinoidy ? (Kanabinodiná veda)

Kanabinoidy sú rôznorodé skupiny chemických zlúčenín, ktoré sa viažu na špeciálne receptory v ľudskom tele, ktoré tvoria tzv. Endokanabinoidný systém. Metóda „key and lock“ sa často používa na opis tohto procesu. Ľudské telo má špecifické väzobné miesta („zámky“) na povrchu mnohých typov buniek a naše telo produkuje niekoľko endokanabinoidov („kľúčov“), ktoré sa viažu na tieto kanabinoidné receptory (CB), aby ich aktivovali alebo „odomkli“.

Veda a jej objav

            V roku 1992 vedci objavili endogénnu látku, ktorá sa viaže na kanabinoidné receptory. Táto látka, známa ako anandamid, pochádza zo sanskrtského slova „Ananda“ pre blaženosť a „amid“ kvôli svojej chemickej štruktúre. Druhý endokanabinoid bol objavený v roku 1995, 2-arachidonoylglycerol (2-AG). Tieto dva endokanabinoidy sú doteraz najviac študované. Dnes sa predpokladá, že existuje asi 200+ príbuzných látok, ktoré sa podobajú endokanabinoidom a dopĺňajú ich funkciu v tzv. „Sprievodnom účinku“. Niekoľko endokanabinoidov sa neviaže iba na kanabinoidné receptory, ale aj na možný CB3 receptor (GPR55 receptor), na vanilloidné receptory a ďalšie receptory.

            Vedci okrem endokanabinoidov identifikovali kanabinoidy nachádzajúce sa v rastline konopy (fytocannabinoidy), ktoré pôsobia tak, aby napodobňovali alebo pôsobili proti účinkom niektorých endokanabinoidov. Fytocannabinoidy a terpény sa vyrábajú v živicových žľazách (trichómoch) prítomných na kvetoch a hlavných listoch rastlín kanabisu v neskorom štádiu. Množstvo vyprodukovnej živice a jej obsah kanabinoidov sa líšia podľa pohlavia rastlín, podmienok pestovania a času zberu. Chemická stabilita kanabinoidov v rastlinnom materiáli je ovplyvnená vlhkosťou, teplotou, svetlom a skladovaním, ale v priebehu akýchkoľvek nevhodných skladovacích podmienok sa časom degraduje.

            Ak kanabinoid spôsobí, že receptor pôsobí rovnakým spôsobom, ako by pôsobil na prirodzene sa vyskytujúci hormón alebo neurotransmiter, označí sa ako „agonista“. Na druhej strane, ak kanabinoid bráni receptoru viazať sa na prirodzene sa vyskytujúcu zlúčeninu, a tým spôsobí, že výsledná udalosť (napr. Bolesť, chuť do jedla, bdelosť) sa zmení alebo zníži – je označený ako „antagonista“. Výskum sa usiluje lepšie porozumieť tomu, ako špecifické kanabinoidy môžu odomknúť (alebo v niektorých prípadoch uzamknúť) špecifické receptory.

            V rastline kanabisu bolo identifikovaných viac ako 100 fytocannabinoidov, z ktorých mnohé majú liečivú hodnotu. Väčšina z nich úzko súvisí alebo sa líši iba jednou chemickou časťou. Najčastejšie skúmanými kanabinoidmi nachádzajúcimi sa v rastline kanabisu sú tetrahydrokanabinol (THC) pre svoje psychoaktívne vlastnosti a kanabidiol (CBD) pre svoje liečivé vlastnosti.

            Kanabinoidy sa môžu podávať fajčením, odparovaním, perorálnym požitím, transdermálnou náplasťou, intravenóznou injekciou, sublingválnou absorpciou alebo rektálnym čapíkom.

Endokanabinoidný systém

            Endogénny kanabinoidný systém (ECS), bežne označovaný ako „endokanabinoidný systém“, sa nachádza u každého živočícha a reguluje široké spektrum biologických funkcií. ECS je biochemický kontrolný systém neuromodulačných lipidov (molekuly, ktoré zahŕňajú tuky, vosky, steroly a vitamíny rozpustné v tukoch, ako sú vitamíny A, D, E a K a ďalšie) a špecializované receptory nakonfigurované na príjem určitých kanabinoidov. Daný receptor bude všeobecne akceptovať iba určité triedy zlúčenín a nebude ovplyvňovaný inými zlúčeninami, rovnako ako je potrebný špecifický kľúč na otvorenie zámku.

            Špecializované receptory sa nachádzajú v celom ľudskom tele, okrem iného v hipokampe (pamäť, učenie), mozgovej kôre (rozhodovanie, emočné správanie), v malom mozgu (kontrola motora, koordinácia), putamene (pohyb, učenie) ), hypotalamus (chuť do jedla, telesná teplota) a amygdala (emócie). Keď sa konkrétny kanabinoid alebo kombinácia kanabinoidov viaže na špecializovaný receptor, v bunke sa spustí udalosť alebo rad udalostí, čo vedie k zmene aktivity bunky, jej regulácie génov a / alebo signálov, ktoré vysiela do susedných buniek. Tento proces sa nazýva „signálna transdukcia“.

            Klinický nedostatok endokanabinoidov (CEDC) je navrhovaná porucha spektra, ktorá sa podieľa na celom rade chorôb, vrátane fibromyalgie, migrény a syndrómu dráždivého čreva. Doteraz sa uskutočnil veľmi malý klinický výskum tejto špekulatívnej poruchy. Je celkom možné, že tieto veľmi bežné podmienky môžu priaznivo reagovať na liečbu kanabinoidmi. Stane sa to však iba vtedy, ak sa uskutoční ďalší výskum.


Kanabinoidné receptory

            Primárne kanabinoidné receptory sú identifikované ako kanabinoidné receptory typu 1 (CB1-R) a kanabinoidné receptory typu 2 (CB2-R). Receptory môžu byť „odomknuté“ tromi druhmi kanabinoidov:

1.         Endokanabinoidy – kanabinoidy endogénnych mastných kyselín produkované v tele prirodzene (napr. Anandamid a 2-AG)

2.         Fytokannabinoidy – koncentrované v olejovitej živici púčikov a listov rastlín, ako je napríklad kanabis (napr. THC a CBD)

3.         Syntetické kanabinoidy – vyrábané umelými prostriedkami, napríklad v laboratóriu

         Veda, ktorá prvýkrát zistila, že v mozgu sa nachádzajú kanabinoidné receptory, teraz ukazuje, že CB1-R sa nachádzajú aj v mnohých ďalších orgánoch, spojivových tkanivách alebo pohlavných žľazách. CB1-R sa nenachádzajú v medulla oblongata (časť mozgového kmeňa zodpovedná za respiračné a kardiovaskulárne funkcie). CB1-R zohrávajú dôležitú úlohu pri koordinácii pohybov, priestorovej orientácii, zmyslových vnemoch (chuť, hmat, čuch, sluch, sluch), kognitívnych výkonoch a motivácii.

Najdôležitejšou funkciou CB1-R je zníženie nadmernej alebo nedostatočnej signalizácie neurotransmitermi (poslami) v mozgu. Aktiváciou CB1-R sa hyperaktivita alebo hypoaktivita poslov (napr. Serotonínu, dopamínu) reguluje späť do rovnováhy. Napríklad, keď sa THC viaže na CB1-R, je aktivita v obvodoch bolesti inhibovaná, čo vedie k zníženiu bolesti. Mnoho ďalších symptómov, ako je nevoľnosť, svalová spasticita a záchvaty, sa dá zmierniť alebo zmierniť liečbou kanabinoidmi.

CB2-R sú primárne spojené s imunitným systémom a nachádzajú sa mimo mozgu na takých miestach, ako sú črevá, slezina, pečeň, srdce, obličky, kosti, krvné cievy, lymfatické bunky, endokrinné žľazy a reprodukčné orgány. Napríklad CBD je kľúčom k CB2-R a dobré dôkazy ukazujú, že CBD je prospešná terapeutická stratégia na zníženie dopadu zápalových a neurozápalových ochorení. Až donedávna sa verilo, že CB-2R nehrá žiadnu úlohu s nervovými bunkami alebo zväzkami. Štúdie však teraz ukazujú, že hrá dôležitú úlohu aj pri spracovaní signálu mozgu.

Tretím receptorom, ktorému sa venuje malá pozornosť, je prechodný receptorový potenciál vaniloidného typu (TRPV1). Funkciou TRPV1 je detekcia a regulácia telesnej teploty. TRPV1 je navyše zodpovedný za pocity extrémneho vonkajšieho tepla a bolesti a podlieha znecitliveniu. Preto, ak bude sústavne stimulovaný, dráha sa nakoniec spomalí alebo dokonca zastaví. To zvyšuje terapeutické možnosti látok na účinné liečenie určitých druhov neuropatickej bolesti.

Nová vs. stará veda

Od prvého objavu receptora CB1 Allyn Howlettom a Williamom Devaneom v roku 1988 sa stalo „akceptovanou“ skutočnosťou, že CBD má na rozdiel od THC malú väzbovú afinitu k receptoru CB1. Bohužiaľ, tento predpoklad nebol založený na vede. Nové údaje z medzinárodnej komunity zaoberajúcej sa výskumom kanabinoidov naznačujú, že CBD interaguje priamo s miestom receptora CB1 terapeuticky relevantnými spôsobmi. CBD parkuje na inom mieste dokovania na CB1-R, ktoré je funkčne odlišné od ortosterického väzbového miesta THC. CBD sa viaže na to, čo je známe ako „alosterické“ väzobné miesto na CB1-R. Keď sa CBD dokuje na receptore, neaktivuje signálnu kaskádu. Ovplyvňuje to však to, ako receptor reaguje na stimuláciu THC a endogénnymi kanabinoidmi. Alosterická modulácia CB1-R mení konformáciu (tvar) receptora, čo môže mať dramatický vplyv na účinnosť bunkovej signalizácie.

Pozitívny alosterický modulátor, ktorý zvyšuje signalizáciu receptora CB1, naznačuje, že CBD by mohlo byť užitočné pri liečbe chorôb spojených s deficitom endokanabinoidov (ako je anorexia, migrény, podráždené črevo, fibromyalgia a PTSD), navyše pri liečbe stavov spojených s prebytkom alebo nadmernou aktivitou endokanabinoidov (obezita, metabolické poruchy, ochorenie pečene, kardiovaskulárne problémy).


Efekt obrysu alebo Sprievodný efekt“

Koncept efektu sprievodu zaviedli v roku 1998 izraelskí vedci Shimon Ben-Shabat a Raphael Mechoulam. Teória spočíva v tom, že kanabinoidy v rámci rastliny kanabisu spolupracujú prostredníctvom siete náhodných vzťahov ako súčasť väčšieho organizmu a pôsobia na telo mechanizmom podobným telu vlastnému endokanabinoidnému systému. Tieto zlúčeniny v zásade fungujú lepšie spolu ako izolovane. Dlhodobé a úspešné užívanie kanabisu ako celku vyžaduje, aby sa našiel dôvod pre jeho liečivú prevahu v porovnaní s produktmi obsahujúcimi izolované jednotlivé zložky rastliny konope alebo syntetické kanabinoidy, ktoré sa snažia replikovať prírodné zložky.

            Samotný výskum výhod THC a CBD je dobre zavedený. THC vykazuje analgetické, antiemetické a protizápalové vlastnosti. CBD má antipsychotické vlastnosti, proti záchvatom a proti úzkosti. Je však zrejmé, že izoláciou týchto kanabinoidov alebo ich vytvorením v laboratóriu môžu mať výsledné účinky obmedzené terapeutické použitie. Je to tiež dôvod, prečo sa zvýšili návštevy u lekára alebo pohotovosti. Pri dodávaní vo vysokých koncentráciách môže THC spôsobiť predávkovanie. Aj keď akútne predávkovanie THC zriedka vyžaduje lekársky zásah, vedľajšie účinky môžu byť veľmi nepríjemné. Dobré dôkazy teraz ukazujú, že THC a CBD spolupracujú. Je známe, že CBD blokuje THC na CB1-R. Preto uplatnenie sprievodného efektu môže zvýšenie CBD v prípade predávkovania zmierniť účinky THC.

            Syntetický kanabinoid, marinol, je ďalším príkladom. Marinol je čistá syntetická forma THC. Keď bol liek prvýkrát uvedený v polovici 80. rokov, predpokladalo sa, že bude mať rovnaký účinok ako rastlina konope ako celku. Čoskoro sa však ukázalo, že väčšina pacientov nereagovala rovnako, ako keď sa THC konzumuje fajčením alebo požitím prirodzene pestovaného kanabisu. Vedci si čoskoro uvedomili, že iné zlúčeniny, ako sú CBD a rôzne terpény, zohrávajú väčšiu úlohu, ako sa doteraz predpokladalo.

zdroj : medicaljane.com